Wróć do spisu

Wszystkie pytania i uwagi związane z planami zajęć (również z ich brakiem) należy kierować do osób
odpowiedzialnych za układanie planów na danym wydziale lub do dziekanatów poszczególnych wydziałów.